Xem trực tiếp treo chân mày nội soi – Endoscopic brow lift

Treo chân mày nội soi tại Bệnh viện JW là phương pháp thẩm mỹ mắt mới hoàn toàn áp dụng kỹ thuật mổ nội soi hoàn toàn để nâng cả cung chân mày, đảm bảo không có sẹo, giúp trẻ điều trị sụp mi mắt, làm mắt sáng, không sụp mi và kết hợp căng da trán toàn diện
Bệnh viện thẩm mỹ JW áp dụng kỹ thuật mổ nội soi bằng máy thế hệ mới nhất để phẫu thuật tách và nâng toàn bộ chân mày…

(Visited 3 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *