Trung tâm ứng ụng tế bào gốc đầu tiên Singapore tại Việt Nam

Bệnh viện thẩm mỹ JW và tập đoàn Kencare phối hợp thành lập Trung tâm tế bào gốc đầu tiên tại Việt Nam..
Ứng dụng các tế bào mỡ vào cấy mỡ mặt, cấy mỡ mu bàn tay..trẻ hoá

(Visited 2 times, 1 visits today)

You might be interested in