Tính nhân văn phẫu thuật hô móm miễn phí qua chương trình “Chia nụ cười, sẻ cảm thông”

Hàng trăm trường hợp khiếm khuyết ngoại hình có hoàn cảnh khó khăn, họ mặc cảm, tự ti, không thể hoà nhập được cuộc sống đã được Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc phẫu thuật miễn phí hoàn toàn để có diện mạo mới… giờ họ thật sự có một niềm vui, sự tư tin vào tương lai.

(Visited 2 times, 1 visits today)

You might be interested in