Lần mổ thứ 10 của bác sĩ Việt cứu đôi mắt mù lòa cho cô gái Mỹ

Entropion(quặm mi) bệnh mắt nghe đơn giản nhưng không hề đơn giản. Cindy đã trở qua 9 lần phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình mi mắt dưới nhưng hoàn toàn thất bại…Lần mổ thứ 10 tại Việt Nam đã mang lại ánh sáng còn lại cho Cindy, một cô gái dễ thương đến từ Mỹ…
Điều kì diệu đã đến với Cindy, mắt cindy không còn đau nhức…hết chảy những cơn chịu đựng nước mắt mỗi ngày…

(Visited 5 times, 1 visits today)

You might be interested in