Kết quả nâng mông + hút mỡ + bơm mỡ sau 90 phút – Dr Hoàng Tuấn

Phương pháp nâng mông Dr Hoàng Tuấn:
– Đường rạch dài 5 cm
– Túi độn size 305 cc
– Chỉ sau 90 phút gồm cả độn túi + hút mỡ vùng hông + bơm mỡ mặt ngoài mông để tạo đường cong

(Visited 2 times, 1 visits today)

You might be interested in