Đừng để bọng mỡ mắt làm già nua gương mặt bạn

Mỡ bọng mắt dưới luôn làm bạn trông già trước tuổi…
chỉ cần kỹ thuật đơn giản là cắt bỏ bọng mỡ mi mắt dưới là bạn trẻ lại hàng chục tuổi..chưa nói là bọng mỡ làm mắt nặng nề, mệt mỏi…

(Visited 4 times, 1 visits today)

You might be interested in