Combo Mũi + Mí bạn Nguyễn Thị Thương – Nhật Bản |Thẩm mỹ Hoàng Tuấn

Combo Mũi Mí bởi Bác sĩ Hoàng Tuấn Bật HD nhé cả nhà.
” Em chỉ sợ qua Hải Quan không được xuất cảnh ”
Bạn Nguyễn Thị Thương về gặp bác sĩ Hoàng Tuấn từ Đất nước Mặt trời mọc Nhật Bản, chia sẻ ngay sau khi phẫu thuật.
Vì vừa làm xong nên có mí có hơi sưng chút nha cả nhà.
Chúng ta cùng chờ 7 ngày nữa bạn đến cắt chỉ để thấy rõ sự thay đổi nhé.

(Visited 3 times, 1 visits today)

You might be interested in