Bệnh viện JW thành lập trung tâm trẻ hóa tế bào gốc cùng Singapore

Lần đầu tiên một trung tâm ứng dụng công nghệ làm đẹp bằng tế bào gốc được kết hợp giữa tập đoàn Singapore và Bệnh viện thẩm mỹ JW ra đời tại Việt Nam. Đây là mô hình làm đẹp trẻ hóa, lưu trữ tế bào gốc theo quy trình chuẩn hiện đại nhất tại Việt Nam

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in