Lần mổ thứ 10 của bác sĩ Việt cứu đôi mắt mù lòa cho cô gái Mỹ

Entropion(quặm mi) bệnh mắt nghe đơn giản nhưng không hề đơn giản. Cindy đã trở qua 9 lần phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình mi mắt dưới nhưng hoàn toàn thất bại…Lần mổ thứ 10 tại Việt Nam đã mang lại ánh sáng còn lại cho Cindy, một cô gái dễ thương đến từ Mỹ… […]

Giải cứu đôi mắt mù cho cô gái người Mỹ do chứng quặm mi-Bệnh viện JW

Cindy Nguyễn đến từ Newyork Hoa Kỳ với chứng bệnh mắt bị quặm mi (Entropion), cô đã được các bác sĩ Mỹ phẫu thuật 9 lần nhưng không khỏi, kết quả là mắt phải mù hoàn toàn, chỉ còn lại con mắt trái.. Cindy đã đến Bệnh viện JW với lần phẫu thuật thứ 10 […]