b287bf0e54f98590c5d890b5f9979276-attachment
2
02:38

Cắt mắt 2 mí Mini bằng công nghệ Plasma

Cắt mắt 2 mí Mini bằng công nghệ Plasma là kỹ thuật cắt mí hạn chế sưng, đường cắt nhỏ và giấu sẹo tốt hơn kỹ thuật thông thường. Cắt mí mắt Mini Plasma phù hợp với khách hàng có ít da dư, giúp tạo nếp mí to và sâu hơn, đường cắt nhỏ, ngắn […]